Poradenství a konzultace


Inženýrská činnost v oblasti rekonstrukce a výstavby nemovitostí

V rámci této činnosti se komplexně postaráme o bezproblémový průběh stavebních prací tak, aby výsledek rekonstrukce či výstavby odpovídal vašim představám a požadavkům.

 • Komplexní příprava projektů dle požadavků klienta
 • Konzultace a poradenství při zajištění finančních prostředků
 • Příprava a organizace výběrového řízení dodavatele stavby
 • Zajištění stavebního dozoru
 • Kolaudační řízení

Technické poradenství pro oblast provozu a správy nemovitostí

S ohledem na odpovídající know – how v oblasti provozu a správy nemovitostí jsme schopni našim klientům poskytnout dostatečně fundované informace tak, aby byli schopni efektivně řídit a spravovat nemovitosti či komplexy objektů ve svém vlastnictví.

 • Analýza stávajících procesů
 • Nastavení procesů v oblasti provozu a správy
 • Postupy při pasportizaci objektů a jejich technologických zařízení
 • Optimalizace plánovaných činností v oblasti pravidelné údržby, servisu a revizí
 • Návrhy koncepce ostrahy a bezpečnosti
 • Návrhy v oblasti PO a BOZP
 • Definice zásad evidence majetkuKalkulace nákladů a výnosů