O nás


Naše společnost působí na českém trhu již přes 10 let a do stávající podoby (organizační struktury) se transformovala spojením několika samostatných subjektů v roce 2003. Představitelé managementu společnosti mají dlouholeté osobní zkušenosti se zajišťováním, organizací a řízením předmětných činností jak v tuzemských podnicích, tak i nadnárodních společnostech.

Právě možnost využití bohaté škály provozních zkušeností, metodických a procesních poznatků a administrativních dovedností umožňuje nabídnout našim zákazníkům komplexní soubor služeb zajišťovaný na vysoce profesionální a odborné úrovni. Přičemž základní hlediskem je vždy maximální přizpůsobení se požadavkům a představám klienta.

Tvorbu dlouhodobé spolupráce, a to na základě partnerství, vnímáme jako jeden z nosných pilířů naší činnosti. Otevřenost a přehlednost ve vzájemných vztazích napomáhá postupnému budování důvěry, a tak se mohou oba partneři v maximální možné míře věnovat procesům představujícím hlavní náplň jejich činnosti.

Pokud Vám tato prezentace neposkytla informace, které by jste chtěli získat, kontaktujte nás prosím na uvedených telefoních číslech, rádi Vám tyto informace poskytneme.

vedení společnosti MBC spol. s r.o.