O nás


Naše společnost působí na českém trhu již přes 20 let a do stávající podoby se transformovala spojením několika samostatných subjektů v roce 2003. Představitelé managementu společnosti mají dlouholeté osobní zkušenosti se zajišťováním, organizací a řízením předmětných činností jak v tuzemských podnicích, tak i nadnárodních společnostech.

Právě možnost využití bohaté škály provozních zkušeností, metodických a procesních poznatků a administrativních dovedností umožňuje nabídnout našim zákazníkům komplexní soubor služeb zajišťovaný na vysoce profesionální a odborné úrovni. Přičemž základní hlediskem je vždy maximální přizpůsobení se požadavkům a představám klienta.

Tvorbu dlouhodobé spolupráce vnímáme jako jeden z nosných pilířů naší činnosti.

Vedení společnosti MBC spol. s r.o.