Správa komerčních budov


Přejít na:

Péče o stavební části budovy
Preventivní údržba a revize zařízení
Centrální dispečink a havarijní služba
Létající servis
Další služby

Péče o stavební části budovy

Na objektech se bude průběžně provádět drobná stavební údržba a opravy. Pracovníci provozní údržby budou mimo svých odborných profesí provádět řadu jiných úkonů úzce souvisejících s provozem objektů, jako je stěhování, pomocné práce, doprovod dodavatelských firem apod.

 • drobná údržba stavební části objektu
 • chodníky a další venkovní plochy
 • vybavení sociálních zařízení, kuchyněk a gastronomických provozů
 • instalatérské, zámečnické a truhlářské práce
 • zajištění oprav na objednávku nebo individuální smlouvou
 • údržba na zařízení interiérů, podhledů (vnějších i vnitřních ), dlažeb a kamenných obkladů

Péče o užitné části budovy

Veřejné prostory budovy

Komplexní zajištění provozuschopnosti všech společných prostor v budově ať již po stránce elektrické (osvětlení, nouzové osvětlení, vodotrysky atd.), nebo stavební (obklady, malby, atd.).

 • péče o atria
 • péče o haly
 • péče o chodby
 • péče o garáže
 • péče o sklepní prostory atd.

Sanitární zařízení a rozvody

Na rozvodech vody a sanitární technice budou prováděny pravidelné kontroly a opravy, aby byla zajištěna dokonalá funkčnost a nedocházelo k únikům vody a následným materiálním škodám.

 • rozvody dešťové kanalizace, drenážní sítě a odpadní stoky
 • rozvody pitné i užitkové vody, čerpacích a posilovacích stanic
 • požární vodovody a hydranty

Nahoru

Preventivní údržba zařízení

Vzduchotechnika

Provádění preventivních prohlídek a pravidelných servisních činností, jejichž cílem je zabezpečení bezporuchového provozu, zvýšení užitné hodnoty zařízení a prodloužení životnosti.

 • strojovny vzduchotechniky
 • klínové řemeny
 • rozvody vzduchu
 • zvlhčování vzduchu
 • ohřev vzduchu
 • rekuperace
 • výústky v místnostech
 • odstraňování hlučnosti
 • protipožární klapky

Klimatizace

Provádění preventivních prohlídek a pravidelných servisních činností, jejichž cílem je zabezpečení bezporuchového provozu, zvýšení užitné hodnoty zařízení a prodloužení životnosti.

 • vnitřní i venkovní klima jednotky
 • pravidelné kontroly všech jednotek
 • kontrola odvodu kondenzátu
 • kontrola výkonu
 • spolupráce s dodavatelskou firmou

Topení

Provádění preventivních prohlídek a pravidelných servisních činností, jejichž cílem je zabezpečení bezporuchového provozu, zvýšení užitné hodnoty zařízení a prodloužení životnosti.

 • kotelny
 • pravidelné kontroly a revize jednotlivých kotlů
 • pravidelné kontroly rozvodů tepla
 • pravidelné kontroly úpravny vody
 • pravidelné kontroly zátopových čidel
 • pravidelné kontroly odvětrání kotelny
 • pravidelné kontroly a revize odkouření
 • pravidelné kontroly a odvzdušňování topných těles
 • regulace výkonu kotelny dle klimatických podmínek

Pomocné plynové kotle, karmy

Provádění preventivních prohlídek a pravidelných servisních činností, jejichž cílem je zabezpečení bezporuchového provozu, zvýšení užitné hodnoty zařízení a prodloužení životnosti.

 • pravidelná kontrola a seřízení hořáků
 • pravidelná kontrola průchodnosti komínů
 • pravidelné čištění usazených spalin
 • pravidelná kontrola výkonu hořáků

Komíny

Zajištění průchodnosti komínů, jejich pravidelných revizí dle zákonných norem a pravidelných čištění odbornou firmou.

Chlazení

Provádění preventivních prohlídek a pravidelných servisních činností, jejichž cílem je zabezpečení bezporuchového provozu, zvýšení užitné hodnoty zařízení a prodloužení životnosti.

 • pravidelné kontroly strojovny chlazení
 • pravidelné kontroly chladícího média
 • pravidelné kontroly rozvodů chlazení
 • pravidelné kontroly výkonu
 • pravidelné kontroly odvodu kondenzátu
 • pravidelné kontroly a revize celého zařízení

Topná tělesa

 • pravidelné odvzdušňování těles
 • pravidelné kontroly hřejivosti
 • v případě fancoilů i pravidelné kontroly chlazení
 • pravidelné kontroly upevnění

Měření a regulace

Systém měření a regulace je klíčovou částí celého technického vybavení budov z hlediska správné funkce všech technických zařízení a úspor energií a médií. Z toho důvodu pokládáme systém měření a regulace za klíčový a v údržbě a servisu na něj klademe zvláštní důraz.

 • vyhodnocování hlášení o provozních stavech a poruchách, následný preventivní nebo korektivní servis
 • pravidelné nastavování a seřizování všech regulačních prvků
 • kontrola, seřizování a adjustace čidel a snímačů
 • kontrola a zkoušení funkce mechanických částí, především pohonů, ventilů a klapek
 • kontrolu programových parametrů a optimalizace provozu
 • shromažďování historických dat a jejich vyhodnocování

Tlakové nádoby

 • zajištění pravidelných revizí tlakových nádob
 • pravidelná kontrola stavu tlakových nádob
 • pravidelný úklid v okolí tlakových nádob

Výtahy

Veškeré servisní práce a revizní kontroly výtahů budou prováděny v pravidelných termínech v souladu s normou ČSN 27 40 02 a ČSN 27 40 07.

 • zajištění funkce dozorce výtahů
 • vyprošťovací zásahy
 • zajištění pravidelných revizí
 • pravidelný úklid v prostorách výtahů
 • pravidelný úklid v prostorách strojoven výtahů

Elektrické zařízení a rozvody

Zajištění všech kontrolních a revizních operací v plném souladu s platnými zákony a normami tak, aby byly splněny Vámi zadané podmínky pro účelné a komfortní užívání nemovitostí. Samozřejmostí je pro nás pohotovostní služba v noci, v mimopracovní dny a svátky.

 • nepřetržitý bezporuchový provoz elektrických rozvodů
 • transformační stanice a rozvodny
 • dieselagregáty a sklady paliva
 • stanice UPS
 • osvětlení (včetně nouzového, slavnostního, neonových nápisů apod.)
 • elektrické závory atd.

Elektronická požární signalizace (EPS)

Zajištění všech kontrolních a revizních operací v plném souladu s platnými zákony a normami. • pravidelná čtvrtletní kontrola a revize všech čidel

 • pravidelná kontrola ústředny
 • ukládání historických dat
 •  pravidelné kontroly akustického hlásiče požáru
 • pravidelná kontrola všech hlásičů požáru
 • pravidelná kontrola požárního rozhlasu
 • vyškolení odpovědných pracovníků a pracovníků ostrahy pro ovládání ústředny EPS

Integrovaný přístupový a zabezpečovací systém (ACS+EZS)

Zajištění všech kontrolních a revizních operací v plném souladu s platnými zákony a normami.

 • pravidelné kontroly čteček u garáží
 • pravidelné kontroly čteček u kanceláří
 • pravidelná kontrola a revize všech čteček
 • pravidelná kontrola a revize ústředny
 • ukládání historických dat na videokazetách
 • pravidelné kontroly kamerového systému
 • pravidelná kontrola zajištění všech prostor
 • vyškolení odpovědných pracovníků a pracovníků ostrahy pro ovládání ústředny EZS

Uzavřený kamerový okruh (CCTV)

Zajištění všech kontrolních a revizních operací v plném souladu s platnými zákony a normami.

 • pravidelné kontroly jednotlivých kamer
 • pravidelná kontrola a revize systému
 • pravidelná kontrola a revize ústředny
 • ukládání historických dat na videokazetách
 • pravidelné kontroly kamerového systému
 • pravidelná kontrola zajištění všech prostor
 • vyškolení odpovědných pracovníků a pracovníků ostrahy pro ovládání ústředny EZS

Slaboproudé rozvody

Zajištění všech kontrolních a revizních operací v plném souladu s platnými zákony a normami.

 • pravidelné optické kontroly neporušenosti strukturované i ostatní kabeláže
 • pravidelná optické kontroly neporušenosti telefonní kabeláže
 • pravidelná kontrola a revize ústředny
 • pravidelné kontroly rozvaděčů kabeláží
 • pravidelná kontrola antén

Telefonní ústředny

Zajištění všech kontrolních a revizních operací v plném souladu s platnými zákony a normami.

 • zajištění úklidu telefonní ústředny
 • zajištění kontaktu s dodavatelskou firmou
 • zajištění kontaktu s Českým Telekomem a.s.
 • zajištění servisních prací

Nahoru

Centrální dispečink a havarijní služba

Centrální dispečink

Centrální dispečink neustále monitoruje dané technologické celky.V případě odchylek od standardního stavu na tyto odchylky upozorní, čímž zamezuje vzniku materiálních škod a aktivně chrání Váš majetek.

Centrální dispečink umožňuje řídit technologické celky pomocí námi dodaných komunikačních systémů. Naši odborní pracovníci spolupracují s výrobci komunikačních systémů značek: Landis & Staefa, Sauter, Saia, Johnson, Honeywell atd.

Informuje havarijní službu a manažera budovy o vzniklých haváriích nebo o skutečnostech, které by mohly přispět ke snížení spotřeb daných médií.

Připojená místa – kotelna, měření a regulace, vzduchotechnika, osvětlení, řízení spotřeby el. energie, telefonní ústředna atd.

Havarijní služba

Havarijní služba řeší nenadálé nebo nebezpečné poruchy a havárie v objektu. Je k dispozici nepřetržitě.

Havarijní četa, která se dostaví do budovy odstraní případné drobné závady okamžitě, u rozsáhlých havárií zamezí vzniku dalších škod a připraví technologii pro servisní zásah.

Součástí havarijní služby je :

 • doplnění Vašeho technologického zařízení o komunikační adapter
 • centrální dálková kontrola a řízení objektových systémů
 • automatické informování dispečera o výpadku nebo havárii
 • servisní zásah do 2 hodin po nahlášení havárie

Nahoru

Létající servis

Pracovníci takzvaného „Létajícího servisu“jsou řízeni přes centrální dispečink manažery budov. V případě, že manažer budovy zjistí potřebu odborného zásahu, požádá centrální dispečink o vyslání „Létajícího servisu“, který může být ve Vaší budově během několika minut. Vzhledem k vyššímu počtu spravovaných budov dosahujeme takto mnohem vyšší produktivity práce, než kdyby odborní pracovníci byli pouze k dispozice jedinému objektu.

Nabídka odborných prací „Létajícího servisu“ zahrnuje běžnou aktivitu pro:

 • kotelny
 • výměníkové stanice
 • topný systém v celém objektu
 • systém větrání
 • klimatizaci
 • systém měření a regulace
 • elektroinstalace a elektrické rozvody
 • čistírnu odpadních vod
 • výtahy
 • sanitární zařízení
 • stavební část objektu

Nahoru

Další služby

Mimo uvedené aktivity jsme schopni pro náročné klienty vykonávat, nebo zorganizovat některé další činnost, jako jsou například:

 • Péče o pozemky
 • Poštovní služby
 • Telekomunikační služby
 • Péče o IT
 • Zajištění zvláštních a náročných tisků
 • Hospodářská správa

Nahoru